• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Antwoord namens W. van der Zwan & Zn. B.V.

27-10-2010

Op onze email met vragen over het vissen in Saharaans water door W. van der Zwan & Zn. B.V. ontvingen wij antwoord van de Pelagic Freezer-trawler Association.

Onderwerp: visserij in W Afrika
Datum: woensdag 13 oktober 2010, 16:34:12

Goedemiddag,

Ik kreeg van de Firma van der Zwan uit Scheveningen uw email over de visserij in Marokkaanse wateren van vrijdag 8 oktober jl. doorgestuurd. Aangezien de firma van der Zwan onderdeel uitmaakt van de Pelagic Freezer-trawler Association ben ik zo vrij om mede namens deze firma op uw email te reageren.

Voor zover wij vissen in Marokkaanse wateren, wordt deze visserij door onze bedrijven uitgevoerd op basis van en onder het EU-Marokko akkoord dat in 2006 is afgesloten tussen de EU en Marokko.
Dit visserijakkoord is uitonderhandeld door de Europese Commissie onder mandaat van de Europese Raad, die ook haar goedkeuring heeft verleend aan de totstandkoming van het akkoord. Het Europees Parlement heeft over het akkoord destijds ook haar advies afgegeven.
Onze visserij aldaar geschiedt derhalve volledig op basis van de condities en regels die voortvloeien uit het EU-Marokko akkoord. Op de naleving van deze condities en regels van het akkoord wordt scherp toegezien door Marokko en de Europese Commissie.

Mij rest derhalve niets anders dan u te verwijzen naar de betreffende dienst binnen de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor dit akkoord, DG MARE, en naar de Europese Raad die dit akkoord heeft geaccordeerd.

Hoogachtend,

Drs. G. J. van Balsfoort
_______________________________________________

Gerard J. van Balsfoort
(president)

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA)
Dutch Pelagic Ship-owners Association (RVZ)
Pelagic Producer Organization (PO)
Dutch Fish Board (Pvis)
Dutch Fisheries Organization (SNV)
Pelagic Regional Advisory Council (P-RAC)
EAPO - Northern Pelagic Working Group

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands
website: www.pelagic-fish.eu
________________________________

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit bericht bevat vertrouwelijke of persoonlijke informatie. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om hem hiervan direct op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.

The information in this message (including any information contained in attachments hereto) is intended only for use of the addressee. This message contains confidential or privileged information. If you receive this message unintentionally, please notify the sender immediately and then delete this message. The sender is in no way liable for any errors or omissions in the content of this e-mail message.
-------------------------------------------------------


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap