• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Baggeren in Dakhla

21-06-2022

Het Nederlandse baggerbedrijf de Boer heeft een sleephopperzuiger naar Dakhla gestuurd. SZWS heeft het bedrijf een aantal vragen voorgelegd.

Date: Tue, 21 Jun 2022 09:00:27 +0200
Subject: activiteiten sleephopperzuiger Elbe


Geachte,


De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara en de Western Sahara Resource Watch hebben met belangstelling geconstateerd dat de sleephopperzuiger Elbe van het baggerbedrijf de Boer in Sliedrecht is aangekomen in de haven van Dakhla in het door Marokko bezette deel van West-Sahara.

West-Sahara is volgens de VN een niet-zichzelf besturend gebied dat in afwachting is van de afronding van het proces van dekolonisatie. De beginselen voor de uitoefening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden door de beherende macht van niet-zichzelf besturende gebieden zijn er van toepassing. In dit geval is de de jure beherende macht Spanje. Marokko is de bezettende macht in het deel van West-Sahara dat het onder controle heeft.
Het bestand dat sinds 1991 van kracht was is op 13 november 2020 verbroken en sinds die tijd zijn de gewapende vijandelijkheden tussen Marokko en de bevrijdingsbeweging Front Polisario hervat.

De Nederlandse regering waarschuwt bij het doen van investeringen en zaken in het gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad en is van mening dat economische activiteiten in de Westelijke Sahara niet per definitie in strijd zijn met het internationaal recht. Er mogen economische activiteiten plaatsvinden. Voorwaarde is dat de opbrengsten van de activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking.

Het Gerecht van de EU noemt bovendien het verkrijgen van instemming van het Sahrawi-volk, die wordt vertegenwoordigd door het Front Polisario, van wezenlijk belang.

De vraag met welk recht de activiteiten van sleephopperzuiger Elbe worden uitgevoerd hangt daarmee af van de wijze waarop aan deze verplichtingen wordt voldaan.

Tegen deze achtergrond verzoeken wij u om aan te geven hoe de activiteiten van sleephopperzuiger Elbe ten goede komen aan de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking.
Kunt u aangeven of de instemming van de Sahrawi-bevolking is gezocht?
Is er over de activiteiten contact gezocht met het ministerie van Buitenlandse Zaken?
Heeft Baggerbedrijf De Boer / Dutch Dredging contact gezocht met de MINURSO, de Missie van de Verenigde Naties in West-Sahara?
Heeft u uw werknemers op de hoogte gesteld van het feit dat zij zich begeven in een conflict gebied?Hoogachtend,<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap