• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Lancering van 'Fish Elsewhere': geen EU-visserij voor de kust van West-Sahara

15-02-2006

In 19 Europese landen is dezer dagen een campagne gelanceerd met het doel ratificatie te voorkomen van een visserij-overeenkomst die een schending zou inhouden van het internationaal recht, door Europese visserijschepen toe te laten tot de wateren van Afrika’s laatste kolonie (West-Sahara) op basis van een overeenkomst met Marokko.De campagne, genaamd Fish Elsewhere, roept de leden van het Europese Parlement en de EU-lidstaten op EU-schepen uitdrukkelijk te verbieden in de wateren van West-Sahara te vissen. De Overeenkomst, die in de loop van de komende weken door het Europese Parlement en door de Raad van Ministers goedgekeurd zou moeten worden, specificeert in zijn huidige vorm de zuidelijke grens van Marokko niet. Op die manier laat de EU toe dat licenties worden verstrekt voor visserij in de wateren van West-Sahara, een gebied dat Marokko sedert dertig jaar bezet houdt. De overeenkomst houdt ook in dat de EU ontwikkelingsprojecten financiert die ten goede komen van illegale Marokkaanse kolonisten in het gebied. De EU blijft scherp verdeeld over de kwestie, daar de Saharaanse wateren uitstekende visgronden omvatten waartoe veel Europese landen toegang zouden willen hebben.

Nick Dearden, campagne-medewerker van de Britse niet-gouvernementele organisatie War on Want, verklaarde: “Precies in het jaar dat het Saharaanse volk de drie decennia herdenkt dat het in vluchtelingenkampen verblijft, tekent de EU een Overeenkomst die Europese landen in staat stelt van zijn ellende te profiteren. We roepen de EU op de Overeenkomst te amenderen, aangezien deze in zijn huidige vorm strijdig is met het beleid van de EU-lidstaten en met de principes van de Europese Unie zelf.

Carlos Wilson, van het wereldwijde campagne-platform Western Sahara Resource Watch, zei: “Als de Verenigde Staten West-Sahara kunnen uitsluiten van hun Vrijhandelsverdrag met Marokko, dan is er geen excuus waarom de EU niet dezelfde clausule zou kunnen opnemen. De Saharanen leven al dertig jaar in miserabele omstandigheden. Het is hoog tijd dat de EU zijn middelen inzet om dit conflict tot een oplossing te brengen, en niet juist olie op het vuur gooit.”

Achtergrondinformatie

Geschiedenis

In 1975 viel Marokko West-Sahara binnen, tegen de uitdrukkelijke wens in van de Verenigde Naties en het Internationaal Hof van Justitie. Tienduizenden Saharanen vluchtten om hun leven veilig te stellen de woestijn in en vonden een veilig heenkomen in Algerije. Daar leven vandaag de dag meer dan 150.000 vluchtelingen in uiterst barre omstandigheden. Hoewel de VN in 1991 een referendum in het vooruitzicht stelden, is het vredesproces gestagneerd. Sinds afgelopen voorjaar onderdrukt Marokko met harde hand Saharaanse betogingen in de bezette gebieden, waar tienduizenden Saharanen in een politiestaat leven.

Verenigde Staten

In juli 2004 verklaarde de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten dat het vrijhandelsverdrag dat met Marokko was gesloten niet inhield dat de VS soevereniteit van Marokko over West-Sahara erkenden en dat dientengevolge het preferentiële tarief voor goederen afkomstig uit Marokko niet van toepassing was op goederen afkomstig uit West-Sahara.

Nederland

Volgens het huidige voorstel zouden Nederlandse visserijbedrijven, tezamen met Duitsland, Letland en Estland 50.000 ton vis met industriële pelagische visserij (= visserij in volle zee) mogen vangen. Dit quotum in de overeenkomst lijkt te zijn toegesneden op de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) – een in Nederland gevestigde en met Nederlandse kapitaal opererende visserijvereniging, die al eerder op private contracten in de Saharaanse wateren heeft gevist. Meer informatie over (acties tegen) deze illegale activiteiten van de PFA zijn te vinden op de website van Stichting Zelfbeschikking West-Sahara (dossier visserij/PFA).
Pikant detail is dat het verdrag ook inhoudt dat deelnemende visserijbedrijven een vergoeding aan Marokko gaan betalen, per categorie visserij vast te stellen, die totaal op ongeveer 3 miljoen euro zal neerkomen.
Bij de onderhandelingen in 1987 met Marokko door de toenmalige Europese Economische Gemeenschap over het Europees-Marokkaanse visserijverdrag (dat in 1995 afliep), stelde de Nederlandse regering bij monde van de Nederlandse minister van Visserij Braks dat Nederland geen Marokkaanse soevereiniteit of rechtsmacht over West-Sahara erkent en dus de Saharaanse wateren uitsluit van het verdrag. Zie hier voor de brief van minister Braks aan het toenmalige Polisario Komitee.
Achtergrondinformatie over visserijkwestie (Acrobat-bestand, 88 Kb)
Brief van twee leden van het Amerikaanse Congres aan Eurocommissaris Borg (Engels) 28-02-2006
www.fishelsewhere.org (Engels)


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap