• Meer weten
  • Nieuws
  • Activiteiten
  • Contact
  • Contact

Home


Vragen aan W. van der Zwan & Zn. B.V.

27-10-2010

Toen we hoorden dat de trawler "Willem van der Zwan" aan het vissen was in de Saharaanse wateren stuurden we een email naar de rederij.

Onderwerp: visserij in Saharaanse wateren
Datum: Vr, 8 oktober, 2010 4:43 pm

Aan: W. van der Zwan & Zn. B.V.

Betreft: visserij in de wateren van West-Sahara

Geachte,

Het schip Willem van der Zwan is gesignaleerd in de wateren van West-Sahara ongeveer 70 kilometer ten noord westen van Dahkla. Het schip is daar aan het vissen.

We willen u wijzen op een aantal zaken die van belang zijn bij activiteiten in de wateren van de West-Sahara.

De Westelijke Sahara is een voormalige Spaanse kolonie waarvan het dekolonisatie proces nog niet is afgerond. Het gebied staat bij de Verenigde Naties te boek als een "nog niet gedekoloniseerd gebied" en als een "niet zelf-besturend gebied". De bezetting door Marokko van het westelijke deel van het gebied wordt door Nederland niet erkend. Het Internationaal Hof van Justitie heeft de Marokkaanse claim op het gebied afgewezen.

De Marokkaanse bezetting heeft veel leed en schade toegebracht aan de oorspronkelijke en rechtmatige bewoners van het gebied. Ongeveer 150.000 Saharanen leven in vluchtelingenkampen in zuid-Algerije waar zij in leven blijven dank zij humanitaire hulp van de de internationale gemeenschap. De Saharanen die in hun land zijn gebleven zijn daar een minderheid geworden door de instroom van Marokkaanse kolonisten. Zij staan bloot aan vervolging als zij opkomen voor het recht op zelfbeschikking. Dat recht is vastgesteld in resolutie 1514 (XV) (1960) van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Meer dan 100 VN resoluties zijn daarna gevolgd die de Saharanen in dat recht bevestigen.

De natuurlijke rijkdommen van het bezette gebied, waaronder de vis, worden door Marokko gebruikt. Dat is in strijd met het internationaal recht zoals is vastgesteld door de voormalig Onder-Secretaris-Generaal van de VN, Mr. Hans Corell, in zijn brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad van 29 januari 2002. In deze brief wordt uitgelegd dat de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen slechts rechtmatig is indien dat in het belang en naar de wens is van de oorspronkelijke bevolking van het gebied. Dit is erkend door de Nederlandse regering tijdens de beraadslagingen over het sluiten van de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko. De Nederlandse regering vond het belangrijk bij de Fisheries Partnership Agreement (FPA) een aparte verklaring af te geven waarin het volgende is gesteld:
“the FPA may not be considered as acceptance of territorial claims not supported by international law. Consider that future dialogue within the FPA’s Joint Committee will be of special importance and that the Joint Committee shall endeavour to make use of all available instruments to ensure that the implementation of this FPA will be in conformity with the rules and principles of international law, including the principle of “permanent sovereignty over natural resources”, and thus that activities under the agreement in the territory of Western Sahara will be conducted for the benefit of the original population, on their behalf or in consultation with their representatives.”

Voor zover wij weten heeft W. van der Zwan & Zn. B.V. geen contact opgenomen met de rechtmatige vertegenwoordiger van de oorspronkelijke bevolking, het Front Polisario, inzake het vissen in de wateren bij Dahkla.

Wij hopen dat uit het voorgaande duidelijk is waarom wij daar moeite mee hebben. Voor ons begrip van de gang van zaken willen wij u een aantal vragen voorleggen waarvan wij hopen dat u daar ons een antwoord op kan geven :

1. Met welke vergunning wordt er gevist door het schip Willem van der Zwan?
2. Is er een Marokkaanse observer aan boord?
3. Heeft u contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken of het ministerie van Economische Zaken over de activiteiten voor de kust van de Westelijke Sahara? En zo ja, wat was hun standpunt?
4. Geeft u de vangst het MSC-keurmerk?
5. Bent u bereid contact op te nemen met de vertegenwoordiging van het Front Polisario in Nederland?

Wij danken u bij voorbaat voor uw antwoorden.

Hoogachtend,

namens

Western Sahara Resource Watch (wsrw.org)
Sara Eyckmans
en

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara (west-sahara.nl)
Frank Willems


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap