• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


WSRW roept op tot beŽindiging exploitatie natuurlijke hulpbronnen West-Sahara

10-03-2008

"BeŽindig de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van bezet West-Sahara"

Western Sahara Resource Watch (WSRW) verwelkomt de vierde ronde van besprekingen die van 16 tot 18 maart 2008 in de Verenigde Staten tussen Front Polisario en Marokko worden gehouden over de verwezenlijking van de dekolonisatie van de West-Sahara.

WSRW dringt er bij het Front Polisario, Marokko en de Verenigde Naties op aan om de kwestie van de natuurlijke hulpbronnen op de agenda te zetten bij de besprekingen over de door Marokko bezette gebieden."De economische voordelen die de bezettende macht heeft bij de exploitatie van West-Sahara dragen bij aan de instandhouding en aan de verlenging van de koloniale overheersing van het gebied en het lijden van de bevolking, en belemmert de oplossing van het conflict", zo waarschuwt de Internationale CoŲrdinator van WSRW, Javier GarcŪa Lachica.

"Daarom", aldus GarcŪa Lachica, "doet WSRW een oproep aan alle staten en economische belanghebbenden binnen de internationale gemeenschap om zich te onthouden van investeringen die bijdragen aan het instandhouden van de koloniale toestand in West-Sahara. Afzien van investeren in de bezette gebieden van West-Sahara is de meest constructieve manier om de lopende vredesonderhandelingen te steunen."

Tijdens de derde ronde van de vredesonderhandelingen in januari hebben beide partijen besloten om een belangrijk probleem bij het dekolonistieproces op de agenda te zetten voor de besprekingen in de volgende ronde: het beheer van de natuurlijke rijkdommen van West-Sahara.

Die natuurlijke rijkdommen zijn in de eerste plaats vis en fosfaat. De Europese Unie en de Marokkaanse regering hebben een visserijovereenkomst gesloten waarbij Europese vissers mogen vissen in de bezette gebieden. Kunstmestproducenten, met name in de Verenigde Staten, AustraliŽ en Spanje, voeren Saharaanse fosfaat in. Twee oliebedrijven, het Amerikaanse Kosmos Energy en het Ierse Island Oil & Gas, hebben een Marokkaanse licentie om in de bezette gebieden te zoeken naar olievoorraden.

In het licht van de lopende onderhandelingen verzoekt WSRW alle betrokken landen en bedrijven hun investeringen te stoppen met het oog op de ondersteuning van het vredesproces, en dringt er bij de Verenigde Naties op aan, in overeenstemming met het internationaal recht, de noodzakelijke mechanismen in werking te zetten die kunnen bijdragen aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied totdat een duurzame oplossing voor het conflict is gevonden.

WSRW is een internationale niet-gouvernementele organisatie met deelnemers in meer dan 30 landen, die het respect voor het internationaal recht betreffende de dekolonisatie van West-Sahara en de souvereine rechten van het Saharaanse volk over zijn natuurlijke rijkdommen verdedigt.Website Western Sahara Resource Watch


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap