• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Verzoek aan de PFA

27-10-2010

Wij hebben de Pelagic Freezer-trawler Association nog eens verzocht om toestemming te vragen voor hun visserij in Saharaans water aan... de Saharanen.


Geachte heer van Balsfoort,

Dank voor uw antwoord van 13 oktober 2010 op onze email van 8 oktober 2010.

Graag willen wij met nadruk melden dat wij geen bezwaar hebben tegen de visserij van de Pelagic Freezer-trawler Association in Marokkaanse wateren. De visserij in Marokkaanse wateren zijn een zaak tussen de associatie en Marokko.

Onze mail is geschreven naar aanleiding van het vissen door de trawler "Willem van der Zwan" zeventig kilometer ten noord westen van Dahkla, in de Westelijke Sahara. Dat zijn de Saharaanse wateren en de rijkdom aan vis behoort rechtens toe aan de bevolking van de Westelijke Sahara. Er is door de associatie niet om toestemming gevraagd aan de rechthebbenden om daar te mogen vissen. De Pelagic Freezer-trawler Association kan vissen in Saharaanse wateren met toestemming van de rechthebbenden. Overigens hoeft dat de toestemming van Marokko, of de EU, niet uit te sluiten. Er is echter geen toestemming gevraagd.

In uw reactie beroept u zich alleen op de visserijovereenkomst met Marokko.

Marokko kent zichzelf andere grenzen toe dan zijn buurlanden, Europa, Nederland en het volkenrecht doen. Uw vissers-associatie is geen Marokkaans bedrijf maar een Europees, en de trawler "Willem van der Zwan" voert de Nederlandse vlag.
In uw reactie heeft u het slechts over Marokkaanse wateren. Kennelijk bedoelt u daarmee dat u het viswater voor de kust van Dakhla als Marokkaans gebied beschouwd. U neemt het Marokkaanse standpunt over en draagt dat uit.

Bij het samenwerken met buitenlandse mogendheden is overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken over het algemeen aan te raden, en dat is zeker van belang bij activiteiten in conflictgebieden. Wij nemen daarom aan dat u hierover overleg heeft gehad met het ministerie.

Het visserij akkoord dat is gesloten tussen Marokko en de EU, en waarop u zich beroept, is niet bedoeld om de claim van Marokko op de Westelijke Sahara te ondersteunen. De visserijactiviteiten van de associatie op grond van de, niet door Nederland ondersteunde, Marokkaanse uitleg van het visserijverdrag ondermijnen niet alleen het Nederlands belang maar ook de pogingen van de Verenigde Naties om tot een vredesovereenkomst in het langdurige conflict te komen.

Bij de gewelddadige Marokkaanse invasie is een groot deel van de oorspronkelijke bevolking op de vlucht gejaagd. De konvooien met vluchtelingen zijn met napalm en fosforbommen bestookt. Al meer dan dertig jaar wonen en wachten Saharaanse vluchtelingen in kampen in de Algerijnse woestijn. Zij moeten overleven op humanitaire hulp terwijl de Marokkaanse bezetter de rijkdommen van hun land verkoopt aan buitenlanders zoals u. Dat uw handelswijze niet kan worden verdedigd op basis van het volkenrecht is uitgelegd door mr. H. Corell in zijn advies aan de Veiligheidsraad van januari 2002.

Overigens kunnen de Marokkaanse oorlogsmisdaden nog steeds onderwerp worden van onderzoek door een internationaal strafhof. Het is niet uit te sluiten dat de strafbaarheid van medeplichtigheid aan het illegaal exploiteren van de natuurlijke rijkdommen van de Westelijke Sahara eveneens in het onderzoek wordt betrokken; en dat in een vredesregeling de misgelopen inkomsten worden betrokken bij herstelbetalingen. Vast staat wel dat uw handelswijze in hoge mate onethisch is te noemen en dat betreuren wij.

Wij verzoeken u dringend om via het ministerie van Buitenlandse Zaken contact op te nemen met de vertegenwoordiger van het Saharaanse volk in Nederland, of direct op het emailadres: settafsdiga op hotmail.com.
Wij zullen over deze zaak in ieder geval contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoogachtend,

namens

Western Sahara Resource Watch (wsrw.org)
Sara Eyckmans
en

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara (west-sahara.nl)
Frank Willems

http://www.west-sahara.nl/index.php?p=nieuws&view=dossier&id=2

http://www.west-sahara.nl/visserij.php


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap