• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


D66 + VVD : hartelijk dank!!

26-10-2010

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara feliciteert D'66 en de VVD met de uitmuntende beslissing om, samen met de andere Europese liberalen, niet langer de Saharaanse vluchtelingen door Europese vissers te laten beroven van hun vis.

Toine, Sofie, Hans en Jan: HEEL HARTELIJK BEDANKT!

De beslissing is genomen in de ELDR. Dat is een Europese politieke organisatie binnen de Europese Unie, die bestaat uit meer dan vijftig liberale Europese partijen waaronder de VVD en D'66. Op het jaarlijkse congres in Helsinki is onlangs vrijwel unaniem besloten tot een oproep aan alle liberalen om de kustwateren van de Westelijke Sahara buiten het te vernieuwen visserijverdrag met Marokko te houden.

Het visserijverdrag tussen Marokko en de EU wordt al vanaf het begin met zware kritiek overladen. Omdat de EU en Marokko verschillend denken over de grenzen van Marokko biedt het verdrag ruimte aan Marokko om vislicenties te verkopen voor Saharaans viswater. Het zijn vooral Spaanse schepen die van de mazen in het verdrag gebruik maken maar er zijn ook aan Nederlandse rederijen licenties verstrekt.
Het huidige verdrag loop begin volgend jaar af en de onderhandelingen over hernieuwing zijn onder druk komen staan door een advies van de juridische afdeling van het Europees Parlement waarin wordt gesteld dat het vissen in Saharaanse wateren in strijd is met het internationaal recht als dat gebeurt zonder toestemming van de rechthebbenden. De rechthebbende is in dit geval de oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara. Die bevolking woont voor een deel in eigen land dat wordt overheerst door Marokko. En in de Algerijnse woestijn wonen de Saharanen die zijn gevlucht voor Marokko en die moeten zien te overleven op humanitaire hulp. De vertegenwoordiging van de Saharanen is het Front Polisario, de Saharaanse eenheidsbeweging voor de onafhankelijkheid. Om het Europese visserijverdrag met Marokko in de voorliggende vorm juridisch mogelijk te maken moet het Polisario gevraagd worden om toestemming. Dat gaat Marokko niet doen. Sterker nog: een commissie van onderzoek die in mei dit jaar door het Europees parlement naar de regio werd gestuurd werd is door Marokko niet toegelaten.

Het Zweedse liberale parlementslid Agneta Berliner heeft de resolutie opgesteld die nu door de Europese liberalen is aangenomen. “De visbestanden voor de kust van de Westelijke Sahara zijn niet van Marokko. De natuurlijke rijkdommen van de Westelijke Sahara zijn het eigendom van het Saharaanse volk. En volgens het internationaal recht moet het recht van de Saharanen op hun natuurlijke rijkdommen worden gerespecteerd”, verklaarde zij bij de presentatie van de motie. “Dit is een ethische kwestie. Een juridische kwestie. En een politieke kwestie”, aldus Berliner.

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is buitengewoon tevreden over de Europese Liberalen en natuurlijk met name over de Nederlandse D'66 en de VVD. Het is een overwinning voor het internationaal recht waarmee het liberale gedachtegoed opnieuw bewijst onmisbaar te zijn ook bij vredes en veiligheidszaken die Afrikaanse vluchtelingen aangaan.

Wij hopen ook van harte dat er voor de vluchtelingen genoegdoening wordt geboden voor het plunderen door Nederlandse vissers van de Saharaanse visbestanden. Het is met name de in Rijswijk gevestigde Pelagic Freezer-trawler Association die zich daarmee inlaat. Op dit moment is de vistrawler "Willem van de Zwan" op zeventig kilometer ten noord-westen van Dahkla actief. Zonder dat hiervoor toestemming is verleend door de rechthebbende, en in strijd met het internationaal recht.


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap