• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Dood Nayem Elgarhi : Nederland moet Marokko veroordelen

28-10-2010

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara heeft met afschuw kennis genomen van de berichten over de dood van de veertienjarige Nayem Elgarhi. De jongen zat in een burgerauto die met een machinegeweer onder vuur is genomen door het Marokkaanse leger. Het incident vond plaats bij het tentenkamp Agdaym Izik in bezet West-Sahara. Saharanen hebben dit kamp opgericht om te protesteren tegen de achterstelling en de armoede die wordt veroorzaakt door de Marokkaanse bezetter van hun land en de plundering van de natuurlijke rijkdommen in hun land door buitenlandse bedrijven, waaronder rederij Van der Zwan B.V. in Scheveningen.

Achtergrond.
De bevolking van West-Sahara heeft te lijden onder de Marokkaanse bezetting sinds de zogenoemde 'Groene Mars' (eind 1975) waarbij honderdduizenden Marokkaanse burgers onder Islamitische banieren en met hoog geheven Korans het gebied binnendrongen om dat demonstratief voor de Marokkaanse koning te bezetten. Tegelijkertijd, maar niet voor het oog van de internationale media, drong het Marokkaanse leger het gebied binnen. Het Saharaanse leger, onderdeel van de bevrijdingsorganisatie Front Polisario, vocht terug en heeft belet dat het gebied helemaal werd geannexeerd. Een groot deel van de Saharanen vluchtte, en leeft tot de dag van vandaag in vluchtelingenkampen in Algerije, vlak bij de grens met hun eigen land. Een ander deel van de Saharanen leeft onder bezetting van de Marokkanen. Een enorme Marokkaanse muur (een keten van militaire posten met electronische waarnemingsapparatuur) van 2500 kilometer vormt nu de scheiding met het bevrijde gebied. De oorlog duurde tot 1991 toen in een VN-vredesoverleg een bestand overeen werd gekomen. Daarbij is afgesproken dat een volksraadpleging zal worden georganiseerd over de toekomst van het land. Marokkanen worden met premies aangemoedigd zich in het gebied te vestigen. Marokko heeft het organiseren van het referendum uitgesteld en uiteindelijk afgesteld. De Marokkaanse bezetting gaat gepaard met voortdurende schendingen van de mensenrechten. Politieke gevangenen zitten jarenlang vast zonder berechting, er heerst een strenge censuur, demonstraties worden zeer gewelddadig uiteengeslagen. De Saharaanse bevolking is een achtergestelde minderheid geworden.

Vanaf 9 oktober is er een exodus op gang gekomen van Saharanen die zijn gaan kamperen buiten de steden El Ayun, Boujdour en Smara. De tentenkampen worden door de Marokkaanse bezetter als een bedreiging gezien. Het leger is ingezet om de kampen te omsingelen en te blokkeren waardoor gebrek ontstaat aan water, voedsel en medicijnen. In de avond van 24 oktober wilde Nayem Elgarhi samen met zijn broer en vrienden voorraden naar het kamp brengen met de auto. Vanuit de stad werden zij achtervolgd en bij het kamp kreeg de wagen het bevel te stoppen bij een Marokkaans checkpoint. De ervaring is dat de inzittenden dan worden gedwongen uit te stappen, worden mishandeld en beroofd. Het bevel om te stoppen is niet opgevolgd. Vervolgens is met een machinegeweer de wagen doorzeefd met kogels. Daarna zijn de inzittenden afgeleverd bij het militair ziekenhuis in El Ayoun.
De vader van het slachtoffer, Nayem Elgarhi, is door de politie verteld dat zijn zoon is begraven. Het is buitengewoon pijnlijk dat de jongen van slechts 14 jaar oud in de nacht is begraven, zonder de aanwezigheid of toestemming van de familie. Deze onmenselijke gang van zaken is het gevolg van de Marokkaanse politiek om protesten tegen elke prijs te smoren. Men is bang voor een massale begrafenisplechtigheid als demonstratie tegen de bezetting.

Het is duidelijk dat de politieke toestand in West-Sahara niet zo kan voortduren.. Er is in het gebied geen plaats voor het Marokkaanse leger en de Saharaanse bevolking samen. De spanning in West-Sahara bederft de verhoudingen in de hele Maghreb-regio en trekt een scheidslijn door Afrika. Het onnodige en zware geweld tegen Saharaanse burgers is een gevaar voor het bestand en kan al te makkelijk door het Front Polisario worden opgevat als een provocatie. Daarom roept de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara op om te komen tot een Nederlandse veroordeling van het Marokkaanse geweld tegen ongewapende Saharaanse burgers. Er moet zo snel mogelijk een onderzoek komen naar het verloop van het incident, de schuldigen moeten worden bestraft en er moet genoegdoening worden geboden aan de familie.

Wij richten ons hierbij met name tot de regering en tot alle politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap