• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


SZWS verzoekt Fugro data beschikbaar te stellen

05-05-2006

Het Nederlandse bedrijf Fugro NV heeft in het recente verleden als onderaannemer van Kerr-McGee onderzoek verricht naar de aanwezigheid van olie in West-Sahara. In 2004 heeft het bedrijf aangekondigd in de toekomst geen activiteiten in West-Sahara meer te zullen ondernemen zonder eerst het internationale netwerk Western Sahara Resource Watch te raadplegen over de heersende situatie.

De data die Fugro heeft verzameld, is in het bezit van Kerr-McGee. Nu dit bedrijf zich - evenals voormalig onderaannemer Fugro - uit West-Sahara heeft teruggetrokken, verzoekt SZWS Fugro bij KMG aan te dringen op het beschikbaar stellen van deze data aan de rechtmatige eigenaar van West-Sahara's natuurlijke hulpbronnen, de Democratische Arabische Republiek Sahara. Mogelijk kan dit via de Verenigde Naties kunnen gebeuren.


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap