• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


NOS Journaal geeft foutieve berichtgeving toe en berispt redacteurs

02-04-2006

Op 12 maart vond een demonstratie van Marokkanen plaats in Den Haag, waarin zij onder meer protesteerden tegen de steun van Algerije aan het Front Polisario.

Hiervan werd verslag gedaan in het NOS journaal, waarbij enkele opvallende fouten werden gemaakt. Stichting Zelfbeschikking West-Sahara stuurde een klacht naar de NOS. In antwoord op deze klacht ontving SZWS een brief van de hoofdredacteur van het NOS Journaal, Hans Laroes. Hierin geeft deze toe dat de berichtgeving over het item, in het journaal van 18.00 en 20.00 uur, ontoereikend en onvoldoende genuanceerd was en fouten bevatte die hij kwalificeerde als "ergerlijk en onbegrijpelijk". Hij verzekerde SZWS dat "betrokken redacteuren zijn aangesproken op hun fouten" en sprak de hoop uit dat deze fouten niet meer gemaakt worden.

Onbegrijpelijk en ergerlijk waren de fouten inderdaad, echter SZWS kan deze wel plaatsen: een journalist van Marokkaanse origine in de NOS Journaal-redactie die blind vaart op de Marokkaanse propaganda enerzijds, en onwetende respectievelijk na´eve redacteuren die hem niet corrigeren anderzijds. SZWS zal de heer Laroes dan ook aanbieden de redactie te komen bijpraten over West-Sahara.

Update 6 april 2006: SZWS dringt per brief aan op rectificatie op website NOS Journaal.Tweede brief van SZWS aan NOS Journaal 06-04-2006 (63 KB)
Brief van de heer Laroes aan SZWS 30-03-2006 (164 KB)
Brief van SZWS aan NOS Journaal 21-03-2006 (70 KB)


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap