• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


SZWS doet oproep aan Nederlandse EuroparlementariŽrs: stem tegen vissen in troebel water!

11-05-2006

Heden heeft Stichting Zelfbeschikking West-Sahara een oproep gedaan aan de Nederlandse leden van het Europese Parlement, om tegen de visserijovereenkomst met Marokko te stemmen. De overeenkomst komt waarschijnlijk op 15 mei in de plenaire vergadering van het Europese Parlement aan de orde. De Raad is voornemens zich op 22 mei over de goedkeuring te buigen.

De Stichting heeft juridische argumenten om te denken dat als Europa de overeenkomst zoals voorgesteld door de Europese Commissie goedkeurt, zij zichzelf maakt tot heler van gestolen goederen. Juridische stappen worden niet uitgesloten.De Commissie voor Visserij van het Europese Parlement heeft in haar rapport, op 4 mei uitgebracht aan het parlement, enkele amendementen opgenomen die tot uitdrukking brengen dat er toch onzekerheid heerst over de legitimiteit van het verdrag indien dat de wateren van West-Sahara omvat. Zo zou de Europese Unie de overeenkomst moeten beŽindigen indien de uitvoering in de praktijk strijdigheid zou opleveren met het internationaal recht.

In de tekst van het verdrag zoals de Europese Commissie die heeft voorgesteld, wordt voorbijgegaan aan de speciale status die West-Sahara heeft, die van Niet-Zelfbesturend Gebied. Enkele lidstaten willen dat de Raad een verklaring aflegt waarin wordt gesteld dat de overeenkomst, ook al vallen de wateren van West-Sahara onder de werking ervan, niets afdoet aan de status van het gebied, geen erkenning inhoudt van Marokkaanse soevereiniteit en de oorspronkelijke bevolking van het gebied ervan dient mee te profiteren. Nederland behoort tot die landen, samen met Zweden, Finland, Ierland, Cyprus naar verluidt.

SP-kamerlid Van Bommel heeft op 10 mei aanvullende vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de implicaties van de overeenkomst. Daarin vraagt hij onder meer aan minister Bot hoe hij zich voorstelt dat de Saharaanse bevolking, ook de vluchtelingen buiten West-Sahara, baat zou hebben bij de visserijovereenkomst. Een Joint Commitee, met daarin vertegenwoordigers van Marokko en de Europese Unie, zou erop moeten toezien dat deze conditie in praktijk wordt gebracht. Van Bommel vraagt hierover: ďHeeft u vertrouwen in het functioneren van de Marokkaanse vertegenwoordigers in het voorgenomen Joint Committee gegeven het feit dat Marokko West-Sahara beschouwt als vallende onder zijn soevereiniteit, het niet van zins is uit eigen wil een referendum toe te staan dat de optie van onafhankelijkheid van West-Sahara biedt en de meest fundamentele rechten van deze bevolking (burgerlijke en politieke rechten waaronder niet het minste recht namelijk het recht op zelfbeschikking) schendt? Kunt u dit toelichten? Welke criteria en meetpunten wilt u toepassen om te beoordelen of de voorgenomen visserij-overeenkomst ten goede komt van de oorspronkelijke bevolking?Ē

Op onze website vindt u de volledige tekst van alle kamervragen, en de antwoorden van minister Bot op de eerste reeks, en (onder meer) standpunten ingenomen door enkele Nederlandse europarlementariŽrs (van PvdA, SP, Groen Links). Deze documenten - en vele andere - kunt u vinden in het dossier visserij.


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap