• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Vraag aandacht voor de honderden Saharaanse verdwenenen: stuur een voorgedrukte briefkaart naar de Nederlandse VN-diplomaat Van Walsum

27-11-2005

Sedert de Marokkaanse inval in West-Sahara, in november 1975, zijn vele honderden Saharanen verdwenen, door toedoen van het Marokkaanse leger of de Marokkaanse politie. Familieleden van deze verdwenenen hebben zich georganiseerd in een Vereniging van Familieleden van Saharaanse verdwenen gevangenen (Afapredesa). Om de familieleden te steunen en om de druk op Marokko te vergroten opheldering te verschaffen, wordt sinds vele jaren een internationale adoptiecampagne voor de Saharaanse verdwenenen gevoerd. Deze wordt gecoördineerd door het Internationale Bureau voor respect van de mensenrechten in West-Sahara, gevestigd in Genève. In Nederland organiseert Stichting Zelfbeschikking West-Sahara deze campagne.

De campagne bestaat hieruit, dat een voorgedrukte briefkaart wordt gestuurd, elke 3 maanden, naar enkele vooraanstaande en invloedrijke personen. De tekst op de briefkaart vraagt aandacht voor de nog altijd meer dan 500 Saharaanse verdwenenen in het algemeen en voor een verdwenene die door de adoptant symbolisch is geadopteerd in het bijzonder.

Deze maanden (november-december 2005 en januari 2006) worden de kaarten door deelnemers van alle continenten gestuurd onder andere naar de Nederlandse diplomaat Van Walsum. Deze is in juli door de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties benoemd tot zijn Persoonlijk afgezant voor West-Sahara. Hij moet proberen de uitoefening van het recht op zelfbeschikking door het volk van West-Sahara naderbij te brengen.

U kunt briefkaarten bestellen via e-mail contact@west-sahara.nl. Wij sturen u dan 2 briefkaarten en geven u per 2 briefkaarten één naam van een verdwenene, en de 2 kantooradressen van Van Walsum waarheen u de kaarten kunt sturen (een in New York en een in Den Haag).

U kunt natuurlijk ook aangeven dat u ook in de toekomst wilt blijven deelnemen aan deze campagne.

Ter bestrijding van de kosten voor toezending van de kaarten, verzoeken wij een (klein) bedrag te storten op onze bankrekening 9523538 van Stichting Zelfbeschikking West-Sahara te Groningen.


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap