• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Stichting Zelfbeschikking West-Sahara geschokt over 'slappe knieŽn' van KIT

16-12-2004

Onder druk van de Marokkaanse autoriteiten heeft het Koninklijk Instituut voor de Tropen besloten een kaartje in de tentoonstellingscatalogus 'Marokko 5000 jaar cultuur' te wijzigen. De grens tussen Marokko en West-Sahara is middels een sticker weggeplakt, zodat het lijkt alsof West-Sahara een integraal onderdeel vormt van Marokko. Daarmee wekt het KIT op zijn minst de indruk dat het Marokko steunt in zijn annexatie van West-Sahara.West-Sahara staat al decennia lang op de lijst van de Verenigde Naties van niet-zelfbesturende gebieden, hetgeen wil zeggen dat het gebied nog altijd gedekoloniseerd moet worden. Het Internationaal Gerechtshof bepaalde in 1975 in haar advies aan de VN dat de bevolking van het gebied het recht op zelfbeschikking moest kunnen uitoefenen. De Verenigde Naties bevestigen dit keer op keer. De Veiligheidsraad heeft diverse vredesplannen die moeten leiden tot een referendum ter zelfbeschikking aangenomen. De secretaris-generaal van de VN en Kofi Anans speciale vertegenwoordiger James Baker hebben mismoedig moeten constateren dat Marokko nu openlijk weigert mee te werken aan elke oplossing die uitloopt op uitoefening van het recht op zelfbeschikking.

Het KIT zwicht voor een regime dat zich niets aantrekt van het internationale recht, dat Saharanen als tweederangsburgers beschouwt en hen met groot machtsvertoon van politie en leger de mond snoert. De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is geschokt over de slappe houding van het KIT en roept het KIT op de aangebrachte grenswijziging terug te draaien en de catalogus in haar oude staat te herstellen.

Helaas heeft het KIT al eerder laten zien over slappe knieŽn te beschikken. Tijdens een presentatie van een boek over West-Sahara, in april 2004, liet het zich eveneens door de Marokkaanse ambassade intimideren. Toen liet het weliswaar de boekpresentatie en het debat in het Tropentheater doorgang vinden, maar verdoezelde het de kwalijke praktijken van de Marokkaanse ambassade in diens poging de boekpresentatie te verhinderen.

Het is treurig te moeten constateren dat een eerbiedwaardig instituut als het Koninklijk Instituut voor de Tropen zwicht voor druk van de Marokkaanse autoriteiten. Het KIT begaat hiermee een enorme blunder. De "grenscorrectie" is niet alleen een verkeerde voorstelling van zaken en strijdig met de internationaal-rechtelijk status van het gebied, maar is ook pikant omdat de tentoonstelling onder beschermheerschap staat van prins Willem Alexander.

De Stichting wijst erop dat de Nederlandse regering hiermee in een moeilijk parket is gebracht. De tentoonstelling staat namelijk onder beschermheerschap van prins Willem-Alexander, en in Nederland bestaat zoiets als ministeriŽle verantwoordelijkheid.
Hopelijk heeft minister Bot minder slappe knieŽn dan het KIT en spreekt hij zich onomwonden uit voor uitoefening van het recht op zelfbeschikking door het volk van West-Sahara en tegen de potloodannexatie van het KIT. Dat moet niet zo moeilijk zijn, aangezien de Nederlandse regering zich immers altijd op het standpunt heeft gesteld geen Marokkaanse soevereiniteit over West-Sahara te erkennen en de inspanningen van de VN om te komen tot uitoefening van het recht op zelfbeschikking te steunen. Bovendien heeft hij genoeg voorbeelden om te volgen: president Mbeki van Zuid-Afrika in zijn brief* aan de Marokkaanse koning waarin hij Zuid-Afrika's beslissing motiveert om over te gaan tot erkenning van de Democratische Arabische Republiek Sahara, de Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger Zoellick in zijn officiŽle verklaring ter gelegenheid van het Vrijhandelsverdrag met Marokko, waarbij zij West-Sahara uitsluit van de werking van het verdrag, omdat "zij geen Marokkaanse soevereiniteit erkent over West-Sahara".

Overigens wordt de Democratische Arabische Republiek Sahara (DARS) momenteel erkend door meer dan zestig landen, in Afrika en Latijns Amerika voornamelijk. Onlangs nog, op 15 september 2004, erkende Zuid-Afrika de republiek en knoopte diplomatieke betrekkingen aan met de Saharaanse staat. Daarnaast is de DARS al jarenlang een volwaardig lid van de Afrikaanse Unie en zelfs een van haar vice-voorzitters. De Democratische Arabische Republiek Sahara werd uitgeroepen op 27 februari 1976, na de aftocht van de Spanjaarden.
Spanje droeg, volkomen tegen het internationale dekolonisatierecht in, de macht over het gebied over aan Marokko (en MauretaniŽ). Deze overdracht was strijdig met het internationaal recht, aldus stelde in januari 2002 de VN Onder-Secretaris-Generaal voor Juridische Zaken: Spanje, als bestuurlijke mogendheid, kon op zijn eigen houtje de soevereiniteit over het gebied helemaal niet overdragen (VN-document S/2002/161, 12 February 2002).

* zie volledige tekst van de brief van president Mbeki aan koning Mohamed VI, van 1 augustus 2004, op www.arso.org, en de brief van SZWS aan de Zuid-Afrikaanse ambassadrice in Nederland van 14 oktober 2004 (Adobe Acrobat-bestand, 70 KB)


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap